top of page
západ slunce, dále, sluneční zdobit šaty

Článek blogu

Aktuální informace v oboru fotovoltaiky

Změna legislativy – výkon fotovoltaiky až do 50 Kwp


Poptávka po fotovoltaické elektrárně je stále vyšší. A s rostoucí zájmem roste také počet společností, které přichází proto, aby pokryly zvyšující se poptávku. Je to logický proces. Co však troch hází klacky pod nohy je stávající legislativa, která se fotovoltaiky týká. Naštěstí se v roce 2023 máme dočkat pozoruhodných změn, které mohou výrazně změnit fungování domácností a jejich nakládání se vzniklou elektřinou.


Usnadnění instalace fotovoltaické elektrárny

Jednou z nejdůležitějších věcí, ke které na poli fotovoltaiky dojde, je především usnadnění její instalace. V souvislosti s tímto odpadne část byrokracie a už zde nebude tolik překážek, které by mezi rodinnými domácnostmi a fotovoltaikou stály.


Novela energetického zákona, o které je nyní řeč, je známá pod zkratkou LEX OZE 1. Umožňuje provozovat FVE až do výkonu 50 kWp, a to bez nutnosti zřizovat si jakoukoli licenci. V současné době to bylo umožněno pouze do výkonu o 10 kWp, poté byla licence nutná. V praxi tedy dochází ke zvýšení limitu.

V praxi se jedno o to, že v minulosti jste dali na střechu například jen 22 panelů o výkonu 450 Wp, ale nyní máte možnost takových panelů umístit rovnou 111. To ocení například bytové domy a domy s velkou střechou.


A k tomu všemu se nebude muset ani při instalaci fotovoltaiky zmiňovaného vyššího výkonu zřizovat stavební povolení, což bylo také do současné doby nutností. Pokud nebude fotovoltaická elektrárna zasahovat do nosné konstrukce čili nebude se měnit způsob užívání stavby, není nutné na úřad docházet.


Zelená pro energetická společenství

Nově se také stanovuje zelená sdílené energetice, což je také významná změna. Novela se v tomto případě nazývá LES OZE 2 a mluví o takzvaném energetickém společenství, jež v zákoně ukotvuje. Říká jedno – v případě instalace fotovoltaiky na bytové domy, můžou energii využívat všichni obyvatelé bytových domů, aniž by se musela energie posílat do sítě.


Stejně tak se trochu pozměňuje i to, jak se bude moct využívat přebytek z výroby fotovoltaiky z jednoho místa a spotřebovávat je na druhém.


V praxi opět se jedná o to, že například můžete odebírat elektriku od jednoho dodavatele elektriky, ale přebytky z fotovoltaiky posílat jinému.

bottom of page