top of page
západ slunce, dále, sluneční zdobit šaty

Článek blogu

Aktuální informace v oboru fotovoltaiky

Je třeba povolení před výstavbou FVE?

Aktualizováno: 14. 3.Fotovoltaika roste v České republiky jako houby po dešti. A důvody, které tomuto trendu nahrávají do karet, jsou zcela zřejmé. Už to není jenom o udržení či zavedení ekologického stylu života, ale především o touze ušetřit, která je silnější než cokoliv dalšího. Stále větší zájem ze strany majitelů nemovitostí však přináší také velkou míru neznalosti. Kupříkladu se mezi otázkami visícími ve vzduchu nachází ta, zdali je nutné pro výstavbu fotovoltaické elektrárny sjednat stavební povolení či nikoliv.


Není třeba povolení ani souhlas

I když se zákony neustále mění, v současné době platí, že pro výstavbu fotovoltaické elektrárny není třeba získávat nějaký souhlas nebo stavební povolení. Pokud bychom však ponechali tuto informaci tak, neřekli bychom dovětky. Musí se splnit samozřejmě několik věcí, respektive existuje několik výjimek, které člověku umožňují vystavět si fotovoltaiku, aniž by se muselo zavítat na stavební úřad.


Pokud se chcete obejít bez návštěvy patřičného úřadu, je nutné splnit několik podmínek. Kupříkladu nesmíte zasáhnout do nosných konstrukcí rodinného domu a celkově také nesmíte pozměnit vzhled stavby. Nesmí se také aplikací fotovoltaické elektrárny změnit způsob užívání stavby nebo se jakkoli negativně nesmí ovlivnit požární bezpečnost nemovitosti.


Revize je zapotřebí

Jelikož je fotovoltaická elektrárna elektrickým zařízením, musíte pamatovat na jedno – toto úsporné opatření potřebuje svou revizi. Jelikož FVE zasahuje do rozvodné soustavy domu, musíte její instalaci ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu.


Ve výsledku však není nutné, abyste to řešili nějak složitě. Pokud splňujete výše uvedené zásady, stačí, když na stavební úřad přinesete jenom takzvanou ohlášku čili se obejdete bez přílišného papírování.


Vzhledem k tomu, že na výstavbu FVE budete řešit přes specializovanou firmu, tak zpravidla stačí jen plná moc a poskytovat součinnost, vše ostatní už nechte na odborníkovi, který vás provede celým papírovacím procesem, protože nejde ani tak jako o povolení, jako o vyřizování dotací, které je samozřejmě asi ta nejdůležitější část.


bottom of page