top of page
západ slunce, dále, sluneční zdobit šaty

Článek blogu

Aktuální informace v oboru fotovoltaiky

Schvalování fotovoltaiky bude snadnější

Aktualizováno: 14. 3. 2023


Každý, kdo v minulosti instalovat fotovoltaickou elektrárnu na střechu rodinného domu ví, že je to sice úsporné opatření, ale že jste se k tomu nedostali obratem. Aby totiž m


ohlo dojít k umístění zejména příliš prostorné fotovoltaiky, musíte mít mnohdy až povolení. Je to hlavně v případě, že byste na střechu domu chtěli instalovat příli


š výkonnou fotovoltaickou elektrárnu, která potřebuje výraznější zásahy. Našt


ěstí nyní se zákon přiklonil k těm, kteří chtějí do tohoto řešení investovat. Jen tedy distributoři se mohou kroutit.


Novelizace, která usnadní cestu k úspornému životu

Nejnovější legislativa, která již byla podepsána také prezidentem je skvělým krokem k tomu, abyste mohli žít úspornější a tedy i ekonomičtější život. Týká se především instalace výkonnějších a také větších elektráren, ty drobnější s menším výkonem nebylo problém na střechu domu instalovat.


Na jednu stranu mluvíme o skvělém kroku, na druhé straně každá akce vyvolá rea


kci. A v tomto případě je tou reakcí ne zrovna pozitivní odezva od mnoha distributorů, kteří se začínají takzvaně „kroutit”. Důvodem toho není namítání proti legislativě, spíš


e na tuto markantní změnu, která spočívá ve snazším povolování větších a výkonnějších solárních elektráren, je důvodem to, že na situaci prostě a jednoduše nejsou připravení.


Není to jen o jednom solárním panelu

Mnozí distributoři jsou zvyklí na odběry po několika málo solárních panelech. Vždyť na střechu rodinného domu se toho velmi často více nevejde. Jenže s příchodem legislativy usnadňující povolení instalace elektrárny větších rozměrů může nastat na mnoha místech jistý problém.


Češi se však ani problémy v distribuční síti nenechají zastrašit či zahanbit, vždyť se na pořízení fotovoltaické elektrárny stále může pořídit nemalá dotace. A ta může ve výsledku markantním způsobem snížit pořizovací cenu rodinného domu. Dotknout se může až padesáti procent způsobilých nákladů.


コメント


bottom of page