top of page
západ slunce, dále, sluneční zdobit šaty

Článek blogu

Aktuální informace v oboru fotovoltaiky

Mýty o fotovoltaických elektrárnách


V posledních měsících vzrostl zájem o fotovoltaické elektrárny, které tak nachází své místo na nejednom rodinném domě. Možná za to může slib energetické úspornosti, možná na to má vliv fakt, že jsou stále ještě dotované státem. Mezi obrovskou vlnou kupujících se však stále najdou jedinci, kteří by šli v podobných krocích, ale kterým brání v jejich činu mýty, jež kolem fotovoltaických elektráren kolují. A že jich není zrovna málo.


Investice se nikdy nevrátí

Velmi řešené je téma “návratnost investice”. Solární panely skutečně nejsou levnou záležitostí, ovšem bylo by mylné se domnívat, že se investice do nich nikdy nevrátí. Podle odborníků se návratnost pohybuje v rozmezí čtyř až osmi let. Co se týče životnosti fotovoltaiky, ta se dotýká i několika desítek let. Už vám tedy dává investice smysl?


Dotace na FVE je příliš nízká

Řadu lidí zastraší právě pořizovací cena fotovoltaické elektrárny. Jak ale bylo zmíněno, mluvíme o úsporném opatření dotovaném státem. Což znamená, že si lze požádat o jednorázový finanční příspěvek. Opět by bylo chybou se domnívat, že je tento finanční příspěvek velice nízký. Dotace na FVE se může dotknout až padesáti procent způsobilých nákladů, nejvýše pak 150 tisíc korun. A to je, panečku, znatelná částka, která velmi uleví vaší rodinné kase.


Solární panely posléze není možné ekologicky zlikvidovat

I když je fotovoltaika ekologická, po jejím dosloužení není možné panely ekologicky zlikvidovat - domníváte se. Znovu mluvíme o mylné domněnce, která v hlavách mnoha lidí dlouhodobě dřímá. Sice v minulosti byly jednotlivé panely těžce recyklovatelné a jejich likvidace byla velmi problematická, moderních modelů se to ani zdaleka netýká. Současné panely se vyrábí především z hliníku a skla a dají se recyklovat z více jak pětadevadesáti procent.

Comments


bottom of page